Hevosavusteinen toiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen).

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla näytetään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy: esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan käyttää eri tavoin. Se toimii niin syrjäytymisen ehkäisyssä, elämänhallinnan harjoittelussa kuin myös muun muassa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksen tukena.

 

Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani – eikä hevonen syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa.

Hevosta käytetään monin eri tavoin kuntoutuksessa, ja hevonen auttaa syrjäytyneitä pääsemään takaisin kiinni yhteiskuntaan. Etenkin terapiatyössä korostuu terveysalan ammattilainen osaaminen ja hevonen toimii kumppanina mahdollistaen kuntouttavan toiminnan.
 

Hevosavusteista toimintaa voidaan käyttää mm.

· ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa

· toimintakyvyn ylläpidossa

· ikäihmisten aktivoinnissa

· lastensuojelussa

· perhekodeissa

 

Hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä niin virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa.

 

Hinnat:

Yksilöohjaus 

90min/10 krt 650€ sis. alv. 24%

Sisältää alkutapaamisen, suullisen raportoinnin ja kirjallisen loppuarvioinnin.

Ryhmille hinta sovitaan erikseen.

Sosiaalipedagogisen hevosavusteisen toiminnan ohjaa Ann-Marie Kukkola

Koulutus: 

Hevostalouden ammattitutkinto, hevosavusteisten palveluiden tuottaja 180 osp

Sosiaali ja terveysalanperustutkinto 180 osp

Hevosavusteinen sosiaalipedagogiikka 15 op

Hevonen lastensuojelutyön kasvatuskumppanina 10 op